قالب وبلاگ
اخبار ورزشی افغانستان وجهان

اخبار ورزشی افغانستان وجهان
(سید رضا حسینی)

تیم ملی فوتبال افغانستان ساعت 8 امشب عازم کشورتاجیکستان میشود تا خود را برای میزبانی دور رفت مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی مقابل فلسطین اماده کند.

 قراراست تا تیمهای افغانستان و فلسطین درتاریخ 29 جون مطابق با 8 سرطان دیدار رفت خود درچارچوب مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل انجام دهند. دیداربرگشت 5 روز پس ازدیدار رفت درشهر رام الله وبه میزبانی فلسطین برگزارخواهد شد.

[ سه شنبه سی و یکم خرداد 1390 ] [ 16:2 ] [ سید رضا حسینی ]

درپايان دومين روز ازپنجمين دوره رقابتهاي بايسکلراني انتخابي تيم ملي کشور؛ حشممت الله بارکزي درصدرديگررکابزنان قراردارد. اين مسابقات ازديروز وميان 45 بايسکلران برترکشور ازکابل اغازشده است که تا ولايت بدخشان ادامه خواهد داشت.

درمرحله ا ول اين مسابقات که ازکابل تا پروان وبه طول 65 کيلومتر برگزارشد حشمت الله بارکزي زودترازديگررکابزنان ازخط پايان گذشت واول شد ؛ حشمت الله طوخي درجاي دوم ايستاد ومحمد زمان سوم شد.
درمرحله دوم که ازولايت پروان تا بغلان وبه طول 150 کيلومتر دايرگرديد سيد علي اکبرعنوان قهرماني را کسب کرد ؛ حشمت الله طوخي دوم شد ورامين رئوفي هم درجايگاه سوم ايستاد.
درمرحله سوم اين مسابقات که ازولايت بغلان تا کندزوبه طول 80 کيلومتربرگزارشد؛ ذبيح الله قهاراول شد ؛ حشمت الله بارکزي درجاي دوم ايستاد وحشمت الله طوخي هم درجاي سوم ايستاد.
ودرمرحله چهارم هم امروز شرکت کنندگان مسير90 کيلومتري ازکندزتا ولايت تخاررا رکاب زدند که درپايان اين مرحله حشمت الله بارکزي زودتربه خط پايان رسيد واول شد ؛ حشمت الله طوخي هم پس ازبارکزي دوم شد ورامين رئوفي نيز به جايگاه سوم قناعت کرد.
مرحله پنجم واخراين مسابقات فردا ازولايت تخار تا بدخشان وبه طول 170 کيلومتر برگزارميشود
دررده بندي کلي اين مسابقات تا کنون حشمت الله بارکزي ازکابل درجايگاه نخست ايستاده است

[ سه شنبه سی و یکم خرداد 1390 ] [ 14:32 ] [ سید رضا حسینی ]

پنجمین دوره مسابقات بایسکلرانی انتخابی تیم ملی افغانستان ازامروز درکابل اغازشد

دراین مسابقات 45 بایسکلران از 15 ولایت کشور حضوردارند که مسیر 540 کیلومتری ازکابل تا ولایت بدخشان را در5 مرحله رکاب میزنند. عبدالصادق صادقی رئیس فدارسیون بایسکلران هدف از راه اندازی این مسابقات را رشد ورزش و ایجاد تیم ملی بایسکلرانی افغانستان بیان کرده گفت که درپایان این رقابتها 15 چهره برتر عضویت این تیم را کسب خواهند کرد

[ دوشنبه سی ام خرداد 1390 ] [ 17:4 ] [ سید رضا حسینی ]

سومین دوره مسابقات انتخابی تیم ملی هندبال ساحلی افغانستان از امروز با حضور 200 ورشکاردرقالب ده تیم از6 ولایت کشور درکابل اغاز شد.

دراین مسابقات که دوروز دوام خواهد کرد درپایان 8 چهره برتر به تیم ملی هندبال ساحلی افغانستان انتخا ب میشوند. یوسف نیازی رئیس فدارسیون هندبال هدف ازبرگزاری این مسابقات را رشد ورزش وانتخاب تیم ملی هندبال ساحلی کشور بیان کرد وی گفت درپایان 8 ورزشکار برتر عضویت تیم ملی هندبال ساحلی را بدست خواهند اورد. وی گفت پس ازایجاد تیم ملی هندبال ساحلی کشور انان به مسابقات جنوب اسیا نیز اعزام خواهند شد

[ دوشنبه سی ام خرداد 1390 ] [ 16:56 ] [ سید رضا حسینی ]

محمد ظاهراغبر رئيس کميته ملي المپيک کشور تمامي اتهامات مطرح شده ازسوي رياست سارنوالي مبارزه با فساد اداري عليه خود ودوازده تن ديگر ازکارمندانش را رد کرده وانرا بي اساس خواند. وي  ابراز اين اتهامات عليه خود وتني چند ازکارمندان کميته ملي المپيک را دسيسه اي خواند که به گفته وي، ازسوي افراد طرد شده ازکميته ملي المپيک وبدخواهان به راه انداخته شده است

پس ازانکه محمد ظاهراغبررئيس کميته ملي المپيک به همراه دوازده تن ديگرازکارمندان اين کميته ازسوي رياست سارنوالي مبارزه با فساد اداري به تزوير وسواستفاده ازصلاحيتهاي کاري متهم شدند ؛ محمد ظاهراغبر رئيس کميته ملي المپيک امروز تمامي اين اتهامات را عليه خود وديگرکارمندانش رد نموده وانرا توطئه اي دانسته که به گفته وي ازسوي بدخواهان ورزش وافراد ازقبل اخراج شده ازکميته ملي المپيک به راه انداخته شده است.
اقاي اغبرگفت از زماني که مسئوليت ورزش کشور را برعهده گرفته تاکنون توانسته است جلو غصب دهها جريب زمين را که تحت مالکيت دولت وجامعه ورزش کشور بوده بگيرد.  اعمار زمينها وفدراسيونهاي ورزشي درکشور ؛ احياي دوباره چمن حضوري کابل ؛ ساخت دهها جمنازيوم ودفاتربراي فدراسيونهاي ورزشي وجلوگيري ازريخت وپاشهاي بي مورد ازديگراقداماتي بود که رئيس کميته ملي المپيک درطول مدت حضور خود در سمت رياست کميته ملي المپيک به ان اشاره کرد. وي درعين حال تاکيد کرد که حاضراست تا درباره تمامي اقدمات صورت گرفته ازسوي خود به ملت ودولت پاسخگوباشد
گفتني است که چندي پيش رياست سارنوالي مبارزه عليه فساد اداري، طي مکتوبي به اداره کميته ملي المپيک، محمد ظاهر اغبر همراه با دوازده تن ازکارمندان کميته ملي المپيک را، به فساد اداري و سوء ازصلاخيت هاي کاري متهم کرده بود.

[ یکشنبه بیست و نهم خرداد 1390 ] [ 16:19 ] [ سید رضا حسینی ]

محمد ظاهر اغبر رئيس کميته ملي المپيک به همراه 12 تن ديگر ازازطرف  رياست سارنوالى مبارزه با جرايم فساد ادارى به تزوير و سوء استفاده از صلاحيت هاى کاري متهم شدندرياست سارنوالى مبارزه با جرايم فساد ادارى، طى مکتوبى از کميته ملى المپيک خواسته است که متهمين را به رياست محکمه ابتدائيه جرايم ناشى از فساد ادارىاحضار نمايد. اما کميته ملي المپيک اين اتهامات را رده نموده وانرا يک دسيسه ميخواند.


درمکتوبي که ازسوي رياست سارنوالي مبارزه با جرايم فساد اداري به مديريت عمومي تحريرات رياست عموي تربيت بدني امده ويک کاپي ان نيز به رسانه ها ارسال شده امده ازبخش اداري کميته ملي المپيک خواسته شده  تا افرادي را که درمظان اتهام قراردارند  را براي توضيحات به رياست محکمه ابتدائيه جرايم ناشي ازفساد اداري اعزام نمايد. دراين مکتوب محمد ظاهراغبربا 12تن ديگر بشمول شمس الدين رئيس پلان کميته ملي المپيک درقضيه تزويروسوئ استفاده ازصلاحيتهاي کاري متهم هستند. همچنين دراين نامه ازمتهمين خواسته شده اند که هرچه زوترخود را به محکمه ابتدائيه جرايم ناشي ازفساد اداري معرفي نموده درغيراينصورت باانان برخورد قانوني خواهد شد.
محمد همايون حميد رئيس اداري کميته ملي المپيک درمصاحبه با ازانس پزواک اين اتهامات را بي اساس خوانده ودرمورد اين که رئيس کميته ملي المپيک با افراد مندرج درقضيه به چه مواردي متهم هستند ؛ معلوماتي نداده است. اما گفته است که انان به محکمه مراجعه خواهند کرد تا قضايا روشن شود
همچنين مجيب الله رحماني سخنگوي کميته ملي المپيک نيز با رد اين اتهامات گفته است که درگذشته ها سوئ استفاده هاي مالي درکميته ملي المپيک صورت گرفته است اما هيچکس به ان پاسخگونبوده ؛ اما هيئت رهبري کميته ملي المپيگ با تلاشهايي که دراين جند سال دراين کميته داشته اند به موارد گوناگوني متهم شده اند . وي علاوه ساخت که اين گونه اتهامات واهي ازسوي عده اي صورت گرفته است که نميتوانند فعاليتهاي اين کميته را تحمل کنند

[ پنجشنبه بیست و ششم خرداد 1390 ] [ 17:39 ] [ سید رضا حسینی ]

تيم واليبال پغمان قهرمان شد

در مسابقات واليبال معارف ولسوالى هاى کابل، امروز  تيم واليبال پغمان به عنوان قهرمانى  دست يافت.

محمد اکبر عُمر خيل رئيس تربيت بدنى وزارت معارف گفت که مسابقات واليبال تيم هاى منتخب ٨  ولسوالى (پغمان ، شکر دره، استالف ، قره باغ ، ده سبز، چهار آسياب ، فرزه  و بگرامى) روز گذشته آغاز شد  وامروز خاتمه پذيرفت.


وى افزود که در فاينل ،  تيم هاى  پغمان و  قره باغ به مصاف هم رفتند که در پايان تيم پغمان توانست با نتيجه سه بر صفر، حريف خود را شکست دهد و عنوان قهرمانى را از آن خود سازد، تيم  قره باغ به مقام دوم قناعت کرد.

در سيمى فاينل ،  تيم هاى  بگرامى و شکر دره  مسابقه دادند که تيم شکر دره توانست با نتيجه سه بر دو ؛ حريف خود را شکست دهد و مقام سوم  و تيم  بگرامى مقام چهارم را بدست آورد.

رئيس تربيت بدنى وزارت معارف  ميگويد که در پايان مسابقات  ١٢   ورزشکار برتر عضويت تيم منتخب ولسوالى هاى کابل را نيز کسب کردند.

به گفتۀ او در ختم مسابقات به تيم هاى برنده کپ ، مدال ، توپ و جال واليبال  اهداء گرديد.

[ پنجشنبه بیست و ششم خرداد 1390 ] [ 17:33 ] [ سید رضا حسینی ]
کرکت بورد افغانستان، استعفاى راشد لطيف مربى پاکستانى تيم ملى کشور را پذيرفت.

راشد لطيف که شهروند پاکستان است و يک زمانى کپتان تيم ملى آن کشور نيز بوده است، سال گذشته به حيث مربى تيم ملى افغانستان تعيين گرديده بود.

در يک اعلاميه که به تاريخ ٢٣ جوزا از طرف کرکت بورد افغانستان، به آژانس خبرى پژواک ارسال شده،آمده است که قرار است تيم ملى کرکت افغانستان در ماه آگست، به کانادا سفر نمايد و درآنجا رقابت هاى چهار روزه را به سلسلۀ انترکانتينينتال کپ، با آن کشور انجام دهد.

به گفتۀ منبع، براى آماده گى به اين بازى ها، در نظر گرفته شده است تا براى تيم ملى در ماه آينده (جولاى)، يک کمپ آموزشى در سريلانکا ايجاد شود.

در اعلاميه آمده است که کرکت بورد افغانستان، از راشد لطيف......


ادامه مطلب
[ سه شنبه بیست و چهارم خرداد 1390 ] [ 15:20 ] [ سید رضا حسینی ]

تیم ملی کبدی افغانستان دراولین گام خود درمسابقات جام باشگاههای کبدی اسیا مقابل ایران شکست خورد.

دراین رقابتها که ازروز گذشته ومیان  6 تیم باشگاهی کبدی پاکستان ویک تیم ازایران به همراه کشورمان درپاکستان اغازشده است تیم منتخب کبدی کشور دراولین مصاف خود مقابل ایران با نتیجه 43 بر12 نتیجه را واگذارکرد وشکست خورد. همچنین دردومین مسابقه خود نیز مقابل تیم سند پاکستان قرارگرفت اما ای تیم حاضر به مسابقه نشد ونتیجه این دیدار به سود تیم کبدی کشور به پایان رسید. امروز هم تیم کبدی افغانستان با نیروی هوایی پاکستان مسابقه میدهد 

[ سه شنبه بیست و چهارم خرداد 1390 ] [ 15:7 ] [ سید رضا حسینی ]

مسابقات پاور لفتينگ جهت گزينش تيم منتخب آغاز شد

مسابقات پاور لفتينگ جهت گزينش  تيم هاى منتخب کابل، امروزبا اشتراک ٥٠٠  ورزشکار آغاز شد.
در اين مسابقات دو روز ه که در سالون زور خانه اى کميته ملى المپيک راه اندازى گرديده ، ورزشکاران در سه  بخش (نوجوانان ، جوانان و بزرگسالان ) شرکت دارند.


خواجه فريد احمد صديقى  رئيس فدراسيون پاورلفتينگ  گفت که اين مسابقات در ٩ وزن ( ٤٦ تا مثبت ١٠٠ کيلوگرام) برگزار ميگردد.

وى افزود که در پايان در هر بخش  ٢٧ تن براى عضويت تيم منتخب کابل  انتخاب خواهند شد.

اين ورزش به دو شاخه( پاورلفتينگ و قويترين مردان)  تقسيم ميشود.در بخش.....


ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و دوم خرداد 1390 ] [ 17:41 ] [ سید رضا حسینی ]

ملکه ثريا و ملالى قهرمان مسابقات گزينشى معارف کابل شدند

ليسه هاى  ملکه ثريا و ملالى، مقام هاى اول  بسکتبال و واليبال  مسابقات گزينشى معارف کابل  را،  کسب کردند.


مسابقات بهارى ليسه هاى  کابل که  از ٢٠ روز قبل با اشتراک  ٣٥٤ ورزشکار از  ١٧ ليسۀ اناث در رشتۀ  واليبال  و هشت ليسۀ اناث در رشتۀ  بسکتبال، در ليسۀ ملالى برگزار گرديده بود، امروز پايان يافت.
عبدالودود کاظميان  مدير فنى رياست تربيت بدنى وزارت معارف گفت که در رشتۀ بسکتبال در مسابقۀ پايانى، دو تيم ليسۀ ملکه ثريا و الفتح، در برابر هم قرار گرفتند و تيم ملکه ثريا توانست با نتيجۀ ١٣ بر ١٠ حريف خود را شکست دهد و مقام قهرمانى را از آن خود سازد.....


ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و دوم خرداد 1390 ] [ 15:43 ] [ سید رضا حسینی ]

در دومین دور رقابت های انتخاباتی کبدی تیم کابل مقام قهرمانی را حاصل نمود. تیم ولایت کندز به مقام دوم دست یافت، تیمهای میدان وردک و پروان به ترتیب سوم وچهارم شدند. هدف اساسی این دور مسابقات انتخاب تیم ملی ساحلی  و رشد ورزش کبدی در کشور بود. ورزشکارانی که  مقام های اول ، دوم و سوم  را حاصل نمودند به عضویت تیم ملی کبدی برگزیده شدند.


براساس یک خبر دیگر تیم ملی کبدی کشور صبح روز شنبه 21جوزا غرض اشتراک در مسابقات قهرمانی کبدی عازم پاکستان گردید.  این مسابقاتاز تاریخ 13-15 جون 2011 میلادی در شهر برگزار میگردد .
براساس دعوت فدراسیون کبدی پاکستان تیم هشت نفری ورزشکاران این رشته با ترکیب 6 ورزشکار یک مربی و یک هیئت در این مسابقات شرکت می نمایند.

[ شنبه بیست و یکم خرداد 1390 ] [ 16:8 ] [ سید رضا حسینی ]

 در روز پايانى مسابقات بوکس گزينشى تيم منتخب کابل، ٣٠ ورزشکار برتر انتخاب شدند.

اين مسابقات که  به تاريخ  ٩جوزا  با اشتراک ٦٠ ورزشکار از ٤٠ کلپ شهر کابل در سالون ورزشى فدراسيون بوکس در کميتۀ ملى المپيک برگزار شده بود، امروز خاتمه يافت.

نجيب الله حسينى معاون فدراسيون بوکس،  گفت که  در اين مسابقات ٣٠ چهرۀبرتر، در ١٣ وزن قانونى (منفى ٤٥ تا ٩٠ کيلوگرام)  به عضويت تيم منتخب کابل راه يافتند.

عصمت الله ١٥ ساله  که مقام دوم اين مسابقات را به دست  آورده، ....


ادامه مطلب
[ شنبه بیست و یکم خرداد 1390 ] [ 16:6 ] [ سید رضا حسینی ]

دومين دوره مسابقات واليبال جام اموا بين 4 تيم واليبال ازسوي اتحاديه ملي ورزشکاران افغانستان دیروز درقومانداني امنيه ولايت کاپيسا اغازشد. دراولين روزاين مسابقات تيم واليبال ليسه فيض محمد شهيد سه برصفرتيم حوزه دوم کوهستان را شکست داد

دراين مسابقات که ازسوي اتحاديه ملي ورزشکاران افغانستان راه اندازي گرديده است تيمهاي حوزه دوم کوهستان ؛ ليسه فيض محمد شهيد ؛ قومانداني امنيه کاپيسا وقومانداني حصه اول حضوردارند که به مدت سه روز با هم رقابت ميکنند.دراولين روزبرگزاري اين مسابقات دیروزتيم واليبال .....


ادامه مطلب
[ شنبه بیست و یکم خرداد 1390 ] [ 12:40 ] [ سید رضا حسینی ]

سنگ تهداب  ميدان ورزش بازي كركيت درشهر مزارشریف برزمین گذاشته شد.
اين ميدان ورزشي  در ساحه پل تصدي كه درشريق شهرمزارشريف قرار دارد توسط يك بازرگان كه صاحب پروژه رهايشي ميباشد به رياست كميته المپيك اهدا شده است.
محمد ابراهم عثماني مسوول ورزش ولايت بلخ گفت هزينه اين ميدان ورزشي يكصد هزار دالر امريكاي بوده كه  ازسوي يك دفتر خارجي  پرداخته ميشود.

عثماني ياد آورشد: بعد ازسه ماه با معيارهاي بين المللي آباد گرديده  ودراختيار كميته المپيك بلخ وبخش ورزش كركيت  قرار ميگيرد.
ريس كميته المپك بلخ خاطرنشان ساخت كه با ايجاد ميدان ورزشي باعث رشد استعداد هاي ورزشكاران ميگردد
اين نخستين باريست كه دربلخ ميدان ورزشي بازي كركيت ايجاد ميشود

[ پنجشنبه نوزدهم خرداد 1390 ] [ 18:28 ] [ سید رضا حسینی ]

تیم فوتبال بیگ بیر قهرمان مسابقات فوتبال لیگ برتر کابل شد

این تیم عصردیروز قراربود که مقابل تیم پیروزی به میدان برود که به خاطر حاضر نشدن تیم پیروزی نتیحه این بازی سه برصفر به سود تیم بیگ بیررقم خورد واین تیم عنوان قهرمانی را بدست اورد

این مسابقات همه ساله با حضور 12 تیم برگزارمیشد که امسال به خاطر اختلافات بوجود امده بین فدراسیون فوتبال افغانستان وکمیته ملی المپیک با 7 تیم برگزارشد و 5تیم ازحظوردراین مسابقات انصراف داده وشرکت نکردند. مقامات فدراسیون فوتبال افغانستان میکویند که 5 تیمی که امسال ازحضوردررقابتهای لیگ برتر انصراف داده اند به دسته اول فرستاده شدند و امتیاز لیگ برتری ازانان گرفته خواهد شد.

[ چهارشنبه هجدهم خرداد 1390 ] [ 18:29 ] [ سید رضا حسینی ]

برای چهارمین بار سپ بلاتر در ریاست فیفا ابقا شد
سپ بلاتر سوئیسی در شصت و یکمین کنگره بین المللی فوتبال با کسب اکثریت آرا به عنوان رئیس این فدراسیون بین المللی انتخاب شد.


در جریان شصت و یکمین کنگره بین المللی فوتبال فیفا که عصر امروز در زوریخ سوئیس برگزار شد، رای گیری برای انتخاب رئیس فیفا نیز به عمل آمد. بر این اساس سب بلاتر سوئیسی با کسب 186 رای از 203 رای ماموخذه برای چهارمین بار پی در پی به عنوان رئیس فیفا انتخاب شد.این انتخاب در حالی صورت گرفت که محمد بن همام رئیس معلق کنفدراسیون فوتبال آسیا تنها رقیب انتخاباتی سپ بلاتر بود که چندی پیش بنا به دلایل مختلف از جمله اتهام پرداخت رشوه برای تصدی پست ریاست فیفا از حضور در عرصه انتخاباتی این فدراسیون بین المللی انصراف داد.

[ پنجشنبه دوازدهم خرداد 1390 ] [ 13:49 ] [ سید رضا حسینی ]

هفتمین دوره مسابقات ووشوی انتخابی کابل اغازشد

دراين مسابقات 600 ورزشکار از 50 کلب شهر کابل حضوردارند که به مدت 5 روزودر11 کلاس وزني  با هم رقابت ميکنند.سيد رحمان يورش رئيس فدراسيون ووشوي افغانستان درباره هدف ازبرگزاري اين مسابقات گفت : درپايان اين مسابقات قراراست  44 تن ورزشکار برتربه عضويت تيم ووشوي بزرگسالان شهر کابل انتخاب شوند. 

وي همچنين علاوه کرد اين مسابقات به مدت 5 روزدرکابل ودربخش سانشو برگزارميشود. رئيس فدارسيون ووشوي افغانستان همچنين ازامادگي اين فدراسيون پس ازختم اين مسابقات براي برگزاري رقابتهاي ووشوي انتخابي درزونهاي کشور وهمچنين مسابقات ملي اين رشته ورزشي درکابل خبرداد......


ادامه مطلب
[ سه شنبه دهم خرداد 1390 ] [ 18:21 ] [ سید رضا حسینی ]
دومين دورۀ  کورس ارتقاى  حکميت (داورى)  فوتبال از سوى فيفا، امروز در کابل خاتمه يافت.

محمد ياسين محمدى معاون فنى فدراسيون فوتبال  گفت که  اين دورۀ آموزشى، با اشتراک  ٣٥ تن از  ١١ ولايت  زير نظر سه تن از مدرسان فدراسيون بين المللى فوتبال (فيفا) براى پنج  روز برگزار گرديده بود.


 وى  گفت که  در ختم اين دوره، بعد از جمع بندى نتايج کورس، چهار تن افراد شايسته براى کورس هاى بالا تر، در جنوب آسيا دعوت خواهند شد.

براساس معلومات محمدى، اين کورس  براى رشد حکميت در مسابقات داخلى، تاثير مثبت خواهد داشت.

مسعود عنايت يکى از مدرسين ايرانى(فيفا)، در اين مورد .........


ادامه مطلب
[ دوشنبه نهم خرداد 1390 ] [ 17:14 ] [ سید رضا حسینی ]

مسابقات انتخابي تيم بوکس نوجوانان شهرکابل ازامروز با حضور60 تن ورزشکاراز40 کلب درسالن ورزشي کميته ملي المپيک درکابل اغازشد. اين مسابقات در13 وزن برگزارميشود که براي سه روز ادامه دارد. به گفته مسوئلين فدراسيون بوکس افغانستان هدف ازراه اندازي اين رقابتها انتخاب 30 ورزشکاربرتربه عضويت تيم منتخب بوکس نوجوانان کابل است. 


قراراست که پس ازپايان اين رقابتها ازسوي فدراسيون بوکس رقابتهاي مشابهي درديگرولايتهاي کشوربرگزارخواهد شد.رشته ورزشي بوکس ازسال 1368 درچوکات کميته ملي المپيک قرارگرفته است که ورزشکاران اين رشته طي دوماه اخيردرمسابقات خارجي توانسته اند به 51 مدال طلا  ؛نقره وبرنزدست يابند.


[ دوشنبه نهم خرداد 1390 ] [ 17:6 ] [ سید رضا حسینی ]

 تیم فوتبال بارسلونای اسپانیا با شکست منچستر یونایتد انگلیس قهرمان لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا شد. در دیدار نهایی رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان باشگاههای اروپا که در حضور بیش از هشتاد و هفت هزار تماشاگر ورزشگاه ویمبلی شهر لندن برگزار شد تیم فوتبال بارسلونای اسپانیا با حساب سه بر یک از سد منچستر یونایتد انگلیس گذشت و برای چهارمین بار به مقام قهرمانی این رقابتها رسید.

در این دیدار پدرو رودریگوئز در دقیقه بیست و هفت،لئونل مسی در دقیقه پنجاه و چهار و داوید ویا در دقیقه شصت و نه برای بارسلونا گلزنی کردند و وین رونی در دقیقه سی و چهارم بازی تک گل منچستر یونایتد را به ثمر رساند. گفتنی است پیش از این تیم فوتبال بارسلونا در سالهای هزار و نهصد و نود و دو ،دو هزار و شش و دو هزار و نه میلادی به مقام قهرمانی این رقابتها رسیده بود.

[ یکشنبه هشتم خرداد 1390 ] [ 12:58 ] [ سید رضا حسینی ]
تیم فوتبال قوماندانی پولیس پروان با شکست دادن جوانان پامیر قهرمان مسابقات جام اموا شد

دردیدارنهایی این مسابقات که دیروز دراستدیوم فوتبال ولایت پروان وبین تیمهای قوماندانی پولیس وجوانان پامیر برگزارشد ؛ تیم فوتبال قوماندانی پولیس سه برصفر حریفش جوانان پامیر را برد وجام قهرمانی این مسابقات را بدست اورد. 

این مسابقات ازطرف اتحادیه ملی ورزشکاران افغانستان ازروزچهارشنبه هفته گذشته دراین ولایت وبین 4 تیم لیگ برتری پروان اغاز شده بود که درپایان با قهرمانی قوماندانی پولیس به اتمام رسید. سید محمود ضیا دشتی رئیس اتحادیه ملی ورزشکاران افغانستان هدف ازراه اندازی این رقابتهای ورزشی را درولایتهای کشور؛ رشد ورزش وتحکیم روابط بیشتر بین نیروهای پولیس و مردم عنوان کرد . وی گفت قرار است که هرهفته رقابتهای مشابه دیگری دررشته های ورزشی والیبال وفوتبال در دیگرولایتهای کشور ازسوی این اتحادیه برگزارشود 
[ شنبه هفتم خرداد 1390 ] [ 17:10 ] [ سید رضا حسینی ]

دومین  دوره کورسهای 5 روزه اموزشی داوری با حضور 35 تن ازداوران کشور درکابل اغاز شد

این کورسهای اموزشی ازسوی فیفا و کنفدراسیون فوتبال اسیا به صورت تئوری و عملی زیرنظر مسعود عنایت یک تن ازمدرسین فیفا ومسئول کمیته داوران فدراسیون فوتبال ایران برگزار میشود . هدف از راه اندازی این کورسهای اموزشی رشد وارتقا واشنایی هرجه بیشتر داوران کشور با قوانین داوری مسابقات است .

درپایان این کورسهای اموزشی داوران مدرک داوری درجه c  اسیا را دریافت خواهند کرد

[ پنجشنبه پنجم خرداد 1390 ] [ 18:42 ] [ سید رضا حسینی ]

کميتۀ ملى المپيک از مدال آوران تقدير به عمل آورد

ورزشکارانى که در دو ماه اول سال جارى در مسابقات  بين المللى و آسيايى، ٥١ مدال کسب کرده اند، امروز از سوى کميتۀ ملى المپيک مورد تقدير قرار گرفتند.


محمد عارف پيمان رئيس نشرات کميته ملى المپيک، بگفت  که از آغازسال ١٣٩٠ تا حال، ورزشکاران  توانسته اند در مسابقات؛ ٥١ مدال طلا، نقره و برنز  را براى کشور کمايى کنند.


وى افزود که اين مدال ها را  ١٣ طلا، چهار نقره و ٣٤ برنز در هشت رشتۀ ورزشى (تکواندو، سنوکر، کيک بوکس، ورزش هاى رزمى،  تکواندو آى تى اف، جو دو، موتاى  و بايسکلرانى) احتوا ميکند.

به گفتۀ پيمان، اين بازى ها  ........


ادامه مطلب
[ پنجشنبه پنجم خرداد 1390 ] [ 18:31 ] [ سید رضا حسینی ]

هفدهمین دوره مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته بزرگسالان وجوانان افغانستان ازامروز با حضور بیش از 200 ورزشکار از سراسر کشور درجمنازیوم کمیته ملی المپیک کابل اغازشد

دراین مسابقات که چهار روز به طول خواهد انجامید ورزشکاران در7 کلاس وزنی با هم رقابت میکنند که درپایان 60 ورزشکار برتر به عضویت تیمهای ملی بزرگسالان وجوانان کاراته افغانستان انتخاب میشوند . به گفته مسئولین فدراسیون کاراته افغانستان قرار است پس ازشناسایی چهره های برتر این مسابقات تیم ملی کاراته تشکیل و انان به اولین دور مسابقات کاراته کشورهای جنوب اسیا که قراراست درکشورسریلانکا برگزارشود شرکت کنند

[ چهارشنبه چهارم خرداد 1390 ] [ 16:31 ] [ سید رضا حسینی ]

تیم ملی فوتبال نوجوانان زیرسن 13 افغانستان با افتخار تمام قهرمان مسابقات فوتبال پسران زیرسن 13 جنوب اسیا شدند. 

درپنجمین دور این مسابقات که با حضور9 کشوراسیایی درشهریزد ایران برگزارشد نوجوانان کشورمان با 6 بر ویک باخت وکسب 18 امتیاز عنوان قهرمانی این مسابقات را بدست اوردند. پس ازنوجوانان افغانستان تیم ایران که میزبان این رقابتها بود با 15 امتیاز درجای دوم ایستاد. سال گذشته تیم نوجوانان افغانستان دراین رقابتها نایب قهرمان شده بود

تیم ملی نوجوانان زیر سن 13 سال افغانستان فردا به کشور بازمیگردد

[ دوشنبه دوم خرداد 1390 ] [ 16:36 ] [ سید رضا حسینی ]
تیم ملی فوتبال نوجوانان کشور در صدر جدول فستیوال فوتبال ،منعقده ایران قراردارند. احمد شاه سایر مسوول فدراسیون فوتبال کشور به آژانس اطلاعاتی باختر گفت که تیم فوتبال گروپ الف نوجوانان کشور با نه امتیازدر برابر فوتبالران کشور های نیپال، سریلانکا، ایران و پاکستان در صدر جدول قرارگرفته و تیم فوتبال گروپ (ب) کشور با یک باخت در مقابل ایران و دوبرد در مقابل نیپال و سریلانکا و اخذ شش امتیاز در گروپ دوم این رقابت ها قراردارد.این رقابت ها که از سه روز قبل در شهر یزد ایران میان ورزشکاران نه کشور راه اندازی گردیده قرار است فردا دور دوم این رقابت ها با بازی تیم فوتبال کشوربا ایران، بوتان و نیپتال برگزار گردد. به گفته منبع سال قبل تیم نوجوانان کشورما در این رقابت ها به مقام دوم دست یافته بود.


[ یکشنبه یکم خرداد 1390 ] [ 15:50 ] [ سید رضا حسینی ]

 سی ورزشکار امروز عضویت تیم منتخبه کانفتوای شهر کابل را حاصل نمودند. به گزارش آژانس اطلاعاتی باختر، این ورزشکاران در پی رقابت های پنج روزه از میان دو صد و پنجاه ورزشکار این رشته ورزشی در ده وزن برگزیده شده اند. 

در محفلی که به این مناسبت امروز در کمیته ملی المپیک تدویر یافته بود، دگر جنرال ظاهر اغبر رییس عمومی کمیته ملی المپیک ضمن ابراز خورسندی از شایسته گی ورزشکاران، مدال ، تحسین نامه و جوایزی را که از سوی کمیته ملی المپیک برای آنان تهیه دیده شده بود به آنها تفویض نمود.

[ یکشنبه یکم خرداد 1390 ] [ 15:45 ] [ سید رضا حسینی ]

.: Weblog Themes By Mah Music :.

درباره وبلاگ

بنام خدا. سید رضا حسینی هستم ؛ هدف من ازایجاد این وبلاگ رشد ورزش و فراگیرشدن ان دربین مردم جامعه است . دراین وبلاگ تلاش خواهم کرد تا بازدیدکنندگان ازاخرین تغییر وتحولات ورزشی افغانستان وجهان اگاه باشند خوشحال میشوم اگر شما نیز دراین راه با من همکاری داشته باشید.
nikvaniko1@yahoo.com
nikvaniko1@gmail .com
0093 795 666 010
امکانات وب